Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар трудово законодателство, осигурително законодателство, пенсии 2013

 

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И

ПРОМЕНИТЕ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2013 г.

  

София, хотел Будапеща 4****-  28.02.2013 г.

  

              Лектори: Лариса Тодорова- държавен експерт в Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Веселка Янакиева- експерт в отдел "Пенсии" в Районно управление "Социално осигуряване"(РУСО)- София   

  

 

Програма

 

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Видове трудови договори (безсрочен, срочен, със срок за изпитване, за допълнителен труд, за непълно работно време) – особености при сключване и прекратяване; прекратяване на трудов договор с работещ пенсионер.

Режим на ползване на платения годишен отпуск.

- ред и условия за ползване;

- график за ползване – съдържание, промени в графика;

- прекъсване и отлагане на ползването;

- предоставяне на отпуск от страна на работодателя;

- особени случаи.

                                                                             Лектор: Лариса Тодорова

 11.00- 11.15 Кафе пауза

  

11.15-12.30 Трудоустрояване на работници и служители

правна характеристика на трудоустрояването;

задължения на работодателя за определяне на работни места за трудоустрояване;

права на трудоустроения работник или служител.

Дискусия по въпроси, поставени от участниците. 

                                                                              Лектор: Лариса Тодорова

 12.30-13.30 Обяд в р-та до хотела

 

13.30-15.00 Промени в Кодекса за социално осигуряване през 2013 г.

Закон за бюджета на ДОО за 2013 г.

Промени в КСО от 1 януари 2013 г.

Нови условия за отпускане и изплащане на пенсиите.

Видове пенсии и документи, които са необходими за отпускането им.

Пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

Пенсиониране на лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд.

Пенсиониране на учителите; промени 2013 г.

Наследствени пенсии; промени 2013 г.

Придобиване право на пенсия. Начална дата за отпускане на пенсията. Документи необходими за отпускането на пенсията.

Изчисляване на индивидуален коефициент. Изчисляване размера на пенсията.

Преизчисляване на пенсиите на работещи пенсионери.

Осигурителен стаж положен след пенсионирането.

Преизчисляване само с допълнително положен осигурителен стаж. 

Преизчисляване с допълнително положен осигурителен стаж  и осигурителен доход.

                                                              Лектор: Веселка Янакиева

  15.00-15.15 Кафе пауза  

 

15.15-16.00 Осигурителен стаж.

Трудов стаж - осигурителен стаж.

Специфични периоди, които се зачитат за осигурителен стаж.

Зачитане и изчисляване на осигурителен стаж.

“Закупуване” на осигурителен стаж.

Извънреден труд.

Установяване на осигурителен стаж – документи, удостоверяващи осигурителен стаж: осигурителна книжка, трудова книжка, образец УП-3.

Осигурителна книжка - заверяване.

Заверяване на трудова книжка.

Начин на изготвяне на образец УП-3.

Осигурителен доход.

Осигурителен доход.

Периоди от осигурителния стаж, които се изключват от времето на базисния период.

Минимален и максимален размер на осигурителния доход.

Елементи на трудовото възнаграждение, върху които се начисляват и внасят осигурителни вноски.

Установяване на осигурителен доход.

Изготвяне на образец УП-2.

Изготвяне на документи за лица, които са уволнени от работа и възстановени със съдебно решение.

Дискусия по поставените от участниците въпроси.

                                                                            Лектор: Веселка Янакиева 

 

 

Дата на провеждане: 28.02.2013 г. (четвъртък)


 

Времетраене: 1 ден- 9,30 ч. начало- 17.00 ч. край и раздаване на сертификати


 

Място на провеждане: гр. София, хотел Будапеща****, ул. Будапеща 92а и Козлодуй, до Централна гара, виж карта


 

Такса за участие: 110 лв. без ДДС

 

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, 1 обяд, 2 кафе- паузи, мин. вода, сертификат за обучението.


 

Отстъпки:

  • При записване на втори и всеки следващ участник от организация-  5% отстъпка.
  • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

 

 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие (ако имате рекламен агент- посочете неговия код) до 25.02.2013 г., или до изчерпване на местата в залата и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 26.02.2013 г., или до изчерпване на местата в залата !!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар на 28.02.2013 г.''.


 

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

 

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с обучението, можете да получите на телефони:
0889 41 60 48 или 898 994 255.