Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар Кодекс на труда (КТ) 2012

 

 АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО

ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

             

София, Принцес Хотел 4****-  27.11.2012 г.

      

                                                                                                          

Програма

  

09.00-09.30 Регистрация на участниците

 09.30-11.00 Възникване на трудово правоотношение чрез сключване на трудов договор, въз основа на избор и конкурс. Задължителни елементи на трудовия договор. Трудови договори за допълнителен труд; трудов договор по чл. 114 от КТ; срочен трудов договор за срока на дългосрочната командировка в задгранично представителство на Република България в чужбина; трудов договор, сключен за част от законоустановеното работно време по чл. 138, ал. 4 от КТ. Допълнителни условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация; за извършване на надомна и дистанционна работа и работа чрез предприятие, което осигурява временна работа. Споразумение по чл. 107 от КТ.

11.00- 11.15 Кафе пауза

11.15-13.00 Изменение на трудовото правоотношение - забрана за едностранно изменение; изменение по взаимно съгласие; изменение на мястото и характера на работата; командироване на работници и служители. Прилагане на правото на ЕО в областта на командироването.

Работно време - намалено, непълно, ненормиран работен ден. Работа на смени – дневни, нощни и смесени. Сумирано отчитане на работното време. Извънреден и нощен труд. Видове почивки: в работния ден; междудневни почивки; седмични почивки; празнични дни. Обявяване на определени дни за празнични за работещите на територията на съответните общини (чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация).

Основно трудово възнаграждение и допълнителни трудови възнаграждения. Допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Наредба за структурата и организацията на работната заплата.

13.00-14.00 Обяд в р- та на хотела

14.00-15.30 Видове отпуски: основен и удължен платен годишен отпуск; допълнителен платен годишен отпуск; целеви отпуски; неплатен отпуск. Режим на ползване и отлагане на ползването на платения годишен отпуск. Погасителна давност; право на ползване на платения годишен отпуск, който не е използван до 31 декември 2009 г.

Отпуски за т. нар. майчинство и бащинство. Ползване на до 5 месеца от родителския отпуск на другия родител (осиновител) с негово съгласие. Възможност за изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят завръщането на работника или служителя на работа след ползване на отпуск по чл. 163 – 167а от КТ. Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. 

Прекратяване на трудовите правоотношения. Някои нови основания за прекратяване на трудовия договор – преустановяване на дейността на работодателя; когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, когато работникът или служителят работи по трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, и сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа и др. Изменението на чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ.

15.30-15.45 Кафе пауза

 15.45-17.00 Обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение. Определяне на размера на обезщетенията – Наредба за структурата и организацията на работната заплата и чл. 107а от КТ.

Трудов стаж и връзката му с осигурителния стаж. Зачитане за трудов стаж на времето на ползване на отпуск за бременност, раждане и осиновяване, в случаите когато майката няма право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване; за срока на заемането на длъжност в институция на Европейския съюз и зачитане на периоди на заетост в друга държава-членка на ЕС като трудов стаж за целите на ползване на трудови права в България.

17.00-17.30 Дискусии и консултации 

 

 

Лектор: Смела Нинева- началник отдел “Трудово право и обществено осигуряване”
Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерство на труда и социалната политика
 

Дата на провеждане27.11.2012 г. (вторник)

 

Времетраене: 1 ден- 9,30 ч. начало- 17.30 ч. край

 

Място на провеждане: гр. София, София Принцес Хотел****, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта  

 

Такса за участие: 156 лв. (цена с вкл. ДДС)

 

Отстъпки:

  • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
  • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, кафе, мин. вода, обяд, сертификат за преминато обучение.

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие (ако имате рекламен агент- посочете неговия код) и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 21.11.2012 г., след потвърждение от наша страна за регистрацията Ви!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''  

 

 Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

В София Принцес Хотел****,  цени за наши участници:

  • двойна стая - 70 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет и 9% ДДС.
  • единична стая- 90 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет и 9% ДДС.

 

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.