Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар по Европейски проекти 

  

 СТЪПКИ КЪМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ЗА БИЗНЕСА-

 

ВЪЗМОЖНОСТИ, ДОБРИ ПРАКТИКИ И НАСОКИ

 

София Хотел Будапеща 4****-  16.10.2012 г.

       

                                                                                                        

Програма  

 

9.00 –  9.30 ч. Регистрация на участниците

09.30- 11.15 ч. Представяне на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г. – цели и приоритети.

Представяне на схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“ - насоки за кандидатстване; стъпки за кандидатстване; изисквания към проектите.

Лектор: Ана Ватева- ИЮ Консулт ООД

11.15- 11.30 ч. Кафе пауза

11.30- 12.00 ч. Обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи, проверка на водогрейни котли и климатични инсталации.

-  Причини налагащи извършване на обследването.

-  Резултати и ползи от обследването.

Лектор: инж. Севдалина Джабарска- Енерджи Сейвинг ООД

12.00- 12.30 ч. Въпроси и отговори по програмата.

12.30- 13.30 ч. Обяд в р-та на хотела

13.30- 15.00 ч. Представяне на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси – цели и приоритети. Представяне на схема „Безопасен труд“  - насоки за кандидатстване; стъпки за кандидатстване; изисквания към проектите.

Лектор: Миглена Иванова- ИЮ Консулт ООД

15.00- 15.15 ч. Кафе пауза

15.15- 15.30 ч. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност.

Лектор: Илия Монов- Медико Инженеринг ООД

15.30- 16.00 ч. Въпроси и отговори

 

*Лектори:

Миглена Иванова- Партньор и Мениджър "Бизнес консултантски услуги" в ИЮ Консулт ООД. Миглена Иванова е един от първите сертифицирани кариерни консултанти в България по международната програма GCDF (Global Career Development Facilitator). Преминала е обучение за треньори по групово динамичен психотренинг и организационно поведение в Център за развитие «Топ-консулт». Придобила е мениджърските си умения от работата си в Кариерния център на Софийски университет, МAPP България, Хотел Хилтън София, К Консултинг ЕАД, Форем Консултинг България ООД. Има повече от 5 години опит в разработване, мониторинг и управление на проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси" и ОП "Развитие Конкурентноспособността на българската икономика". Миглена Иванова е бакалавър по "Публична администрация" и "Международни отношения" в СУ "Св. Климент Охридски" и магистър по "Трудова и организационна психология".

Ана Ватева- Старши консултант "Европейски проекти" в ИЮ Консулт ООД. Ана Ватева се присъединява към екипа на фирмата през юни 2010 г., с насоченост Програма за развитие на селските райони (ПРСР) и ОП "Развитие Конкурентноспособността на българската икономика". Ана Ватева е консултант с над 10 години опит в разработване и изпълнение на проекти на международни организации и частни инвеститори, свързани с технологична модернизация, строителство и инженеринг, информационни системи, институционално развитие, развитие на пазарите, финансови услуги и други. Има експертен опит в разработване и управление на проекти, включително управление на фонд за финансиране на бизнес-проекти, консултации при разработване на бизнес-проекти и мониторинг и контрол на изпълнението на бизнес-проекти. Има богат опит в подготовката, програмирането и оценката на проекти финансирани от USAID, ФАР, ПРООН. Ана Ватева е магистър "Бизнес Администрация" в Стопански факултет към СУ "Св. Климент Охридски".

Инж. Севдалина Джабарска- Управител на фирма "Енерджи Сейвинг" ООД, която извършва детайлни обследвания за енергийна ефективност  и сертифициране на сгради и промишлени системи, проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации,изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционни проекти в част енергийна ефективност, изготвяне на част "Енергийни характеристики на промишлени системи" от техническите паспорти на съществуващи строежи и развитие, инженеринг и технически "дю дилижънс" на проекти за ВЕИ. От 2005 г. насам ръководи екип за техническа помощ и асистенция на "Фонд Енергийна Ефективност в България";Екип от независими експерти в помощ на Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) в програмата й за България заедно с фонд "Козлодуй"  по програмата им:"Енергийна ефективност и ВЕИ в България";"Обследване за енергийна ефективност на малки и средни предприятия в България" за 2008 и 2009 г. финансирана от Европейски кохезионен фонд чрез българското правителство;Обследване за енергийна ефективност на малки и средни предприятия в България" за 2010 финансирани чрез програма "БАС" на ЕБВР; Многобройни обследвания за енергийна ефективност обществени и държавни сгради; Обследвания за енергийна ефективност на промишлени системи.Понастоящем е ръководител на екип  " Проектен мениджър за Югоизточен Район на РБ" по проект "Енергийно обновление на българските домове" от  програма  "Регионално развитие" на европейския съюз.Дългогодишен Председател, заместник председател и член на Управителния Съвет на професионалното сдружение на фирмите извършващи обследвания за енергийна ефективност "Камара на фирмите за енергийна ефективност в България"

 Илия Монов- Член на управителния съвет, Координатор направление „Обучения“ в „Национално сдружение по здравословни и безопасни условия на труд“ – 2010 година – до сега. Член на управителния съвет в „Асоциация на инженерите по безопасност и здраве при работа” - март 2002 – 2004 година. Координатор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД в “Национална мрежа от фирми за Качество Здраве и Безопасност”, 2000 – 2002 година. Работи съвместно с експерти от Великобритания, Гърция, България по проект в Консорциум „ИКАП“ – „Муди Интернешънъл“ – „Медико инженеринг“, ключов експерт за Техническа помощ за разработване на указания, подобряване на инспекционната дейност, взаимодействие със социалните партньори и дейност, свързана с обучението по проект BG 2003/004 – 937.05.01 за Главна инспекция по труда (ГИТ) От 1993 до 1998 г. е бил Началник “Районна лаборатория по охрана но труда” в Министерство на труда и социалната политика “Главна инспекция по труда” След това заема поста Старши инспектор в управление “Условия на труд” – РИТ Враца. От 1999 до 2008 г.- Гл. инспектор “Техническа безопасност” в “АЕЦ Козлодуй” – ЕАД, гр. Козлодуй. А от 2008 г. до сега е Ръководител направление Технически надзор на СПО и „Здравословни и безопасни условия на труд” в „Медико Инженеринг” ООД.

  

Дата на провеждане: 16.10.2012 г. (вторник)

 

Времетраене: 1 ден- 9,30 ч. начало- 16.00 ч. край

 

Място на провеждане: гр. София, хотел Будапеща, ул. Будапеща 92 А, зала Панония

 

Такса за участие: 90 лв. (крайна цена)

Отстъпки:

  • При записване на втори участник от организация-  5% отстъпка.
  • За всеки следващ - 10% отстъпка.
  • За участници в предишни семинари- още 5% ОТСТЪПКА.

 

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, кафе, мин. вода, обяд, сертификат.

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие (ако имате рекламен агент- посочете неговия код) и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 12.10.2012 г., след потвърждение от наша страна за регистрацията Ви!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''  

 

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

 

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.