Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар обществени поръчки (ЗОП) 2012 

 

    НАЙ- ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ

ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

 

      Кемпински Хотел Зографски 5*****  

 

 

Програма                                                                                       

 

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Непровеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка при наличие на основания за това – предпоставки за нарушението, последици.

Разделяне на обществени поръчки – компоненти. Упълномощаването по чл. 8, ал.2 от ЗОП и обособяването на позиции – основни способи на разделянето.

Грешки и нарушения при възлагането на обществени поръчки с публична покана.

 

11.00- 11.15 Кафе пауза

 

11.15-13.15 Въвеждане на ограничителни условия в процедурите чрез критериите за подбор на участниците – проявни форми и последици.

Смесване на критериите за подбор на участниците с показателите за оценка на офертите при критерий „икономически най-изгодна оферта”.

Основни грешки и нарушения при съставяне на методиките за оценка на офертите.

Необосновано завишаване цената на документацията за участие в процедурите по ЗОП.

 

13.15-14.00 Обедна почивка 

 

14.00-15.30 Нарушения при работата на комисията за провеждането на процедурите по ЗОП – възможности за отстраняване на нарушенията и последици.

Нарушения при сключването на договор за обществена поръчка – правилата на чл. 41 и 42 от ЗОП. Неоснователно изменение на договорите за обществени поръчки - форми.

 

15.30-15.45 Кафе пауза

 

15.45-17.00 Нарушения, свързани с определяне и възстановяване на гаранциите за участие и изпълнение.

Прекратяване на процедурите по ЗОП – възможни грешки и нарушения.

Неоснователен избор на процедури на договаряне с и без обявление по Закона за обществените поръчки.

Административнонаказателно производство за нарушения на ЗОП – органи, срокове, санкции.

 

17.00-17.30 Дискусии и консултации

 

Предвид предстоящите промени есента 2012 г. в Правилника за прилагане на закона за Обществените поръчки, в хода на семинара ще бъдат представени както настоящата практика, така и измененията.

 

Лектор: Мариана Кацарова – експерт- юрист. Участник в работните групи за подготовка на проекти на нормативните актове в областта на обществените поръчки. Професионалният й опит е свързан изцяло с контролните органи в областта на обществените поръчки - Агенция за държавен вътрешен финансов контрол, сега Агенция за държавна финансова инспекция (2000 – 2005 г.) и Сметната палата (2005 и към момента). Автор на множество публикации и лектор по теми, свързани с обществените поръчки, финансовия контрол и одита в публичния сектор.

 

Дата на провеждане: 05.10.2012 г.

Времетраене: 1 ден- 9,30 ч. начало- 17.30 ч. край и раздаване на сертификати

 

Място на провеждане: гр. София, бул. Джеймс Баучер 100, Кемпински Хотел Зографски 5***** , зала Европа 3 

 

Такса за участие: 140 лв. (крайна цена)

 

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, 2 кафе- паузи, мин. вода, сертификат за обучението.

 

Отстъпки: 

  • При записване на втори и всеки следващ участник от организация-  5% отстъпка.
  • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие (ако имате рекламен агент- посочете неговия код) до 01.10.2012 г., или до изчерпване на местата в залата и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 03.10.2012 г., след потвърждение от наша страна за регистрацията Ви !!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''.

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

 

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с обучението, можете да получите на телефони:
0889 41 60 48 или 898 994 255.