Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар обществени поръчки ЗОП 2012 

 

    ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО

 НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

София Хотел РИЛА 4****-  24.09.2012 г.      

 

            

Програма

 

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Практически и правни проблеми при прилагането на общите правила за  възлагане  на  обществените поръчки:

        - определяне на предмета и обекта на обществената поръчка;

        - възлагане на обществени поръчки при наличие на изключенията, предвидени в чл.4, чл.12 и чл.13 от ЗОП;

        - различните правни режими за възлагане на обществени поръчки, дефинирани в чл.14 от ЗОП. Особености и проблеми при възлагане на обществени поръчки чрез публична покана.

     - определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка – чл.15 от ЗОП;

- възлагане на обществени поръчки по реда на чл.16а от ЗОП на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания.

         Анализ на правилата  за осъществяване на предварителен контрол по чл.20а от ЗОП от Агенцията по обществени поръчки.

Коментар на често допусканите нарушения при определяне на минималните изисквания към участниците и на правила за изготвяне на документацията за участие.

 

11.00- 11.15 Кафе пауза

 

11.15-13.15 Правен анализ на хипотезите, при които възложителят може да приеме решение за промяна на обявлението и документацията за участие по реда на чл.27а от ЗОП.

         Коментар на правилата за осъществяване на контрол от възложителя върху работата на комисията.

 Анализ на хипотезите за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Особености в правната уредба за сключване и изменение на договорите за възлагане на обществени поръчки.

 

13.15-14.00 Обяд в р-та на хотела

 

14.00-15.30 Анализ на новите правила:

         - за участие на кандидатите и участниците в процедурите по ЗОП, както и на техните обединения;

         - за изготвяне и подаване на оферти и

         - за разглеждане и оценка на офертите.

 

15.30-15.45 Кафе пауза

 

15.45-17.00 Коментар на новите правила за провеждане на процедурата на договаряне без обявление.

              Практически и правни проблеми при оспорване на решенията на възложителите.  

 

17.00-17.30 Дискусии и консултации

 

Лектор: Милана Кривачка- утвърден специалист в областта на обществените поръчки, концесиите, държавната и общинска собственост, градоустройството (ЗУТ), както и гражданското и търговското право.Работи 10 години като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет в посочените области на правото. В това си качество участва активно в работните групи за изработването на проектите на ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения, както и на проектите на ГПК (изм.1997г.), Закона за концесиите, Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията, както и на свързаните с тях подзаконови нормативни актове и др.

 

Дата на провеждане: 24.09.2012 г.

Времетраене: 1 ден- 9,30 ч. начало- 17.30 ч. край и раздаване на сертификати

 

Място на провеждане: гр. София, ул Калоян № 6, хотел Рила, зала партер

 

Такса за участие: 140 лв. (крайна цена)

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, кафе, мин. вода, обяд, сертификат за обучението.

 

Отстъпки: 

  • При записване на двама и повече участника от организация-  5% отстъпка.
  • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие (ако имате рекламен агент- посочете неговия код) до 20.09.2012 г. или до изчерпване на местата в залата и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 21.09.2012 г., след потвърждение от наша страна на регистрацията Ви !!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''.

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

Цени в хотел Рила София за наши участници: единична стая- 50 лв., двойна стая- 65 лв. Включват: нощувка, закуска, Wi- Fi интернет, застраховка, туристическа такса и ДДС. 

 

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с обучението, можете да получите на телефони:
0889 41 60 48 или 898 994 255.