Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар счетоводство- ЗДДС, ЗКПО, КСО и ЗДДФЛ.

 ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В ЗДДС И ЗКПО В СИЛА ОТ

1 ЯНУАРИ 2013 г.  ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2012 г.

             

София, хотел Принцес София 4****-  28- 29.01.2013 г.

      

                                                                                                          

Лектори: Калина Златанова- данъчен
             консултант по ДДС
, Димитър Войнов- главен експерт в Национална агенция по приходите
  

 

Програма

 

28.01.2013 г. (понеделник)  

09.00-09.30 Регистрация на участниците

 09.30-11.00 Промени в ЗКПО, в сила от 1 януари 2013 г.

- концептуална промяна в начина на определяне и внасяне на авансовите вноски за корпоративния данък, както и на лихвите при невнасянето им

- уведомяване на НАП при откриване на грешки през предходни периоди

- промяна във внасянето на данъците върху разходите

- промяна в декларирането и внасянето на данъка при източника върху доходи на чуждестранни лица

11.00- 11.15 Кафе пауза

11.15-13.00 Данъчно третиране на приходи, отчетени по повод на непризнати в предходен период разходи за глоби и други санкции за нарушаване на нормативни актове

- други промени

13.00-14.00 Обяд в р- та на хотела

14.00-15.30 Въпроси, касаещи годишното данъчно приключване на 2012 г:

            - данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; скрито разпределение на печалба; липси/брак на активи и др.)

            - данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

            - други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)

15.30-15.45 Кафе пауза

 15.45-17.00 Данъчни амортизации, завеждане, амортизиране и отписване на активи от данъчния амортизационен план, преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи (ремонт или подобрение)

            - счетоводни грешки

            - апорт и преобразуване на дружества (продажба на предприятие)

            - пренасяне на данъчни загуби от страната и от чужбина

            - разпределяне на дивиденти

            - данъци върху разходите (социални разходи; представителни разходи; разходи, свързани с експлоатация на превозни средства)

            - данъци при източника

            - други

17.00-17.30 Дискусии и консултации                              Лектор: Димитър Войнов

 

29.01.2013 г. (вторник)

09.30-11.00 Промени в ЗДДС през 2013 г.:

Промени по отношение на правото на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили. Приложими хипотези, данъчна и съдебна практика, свързана с автомобилите N1;

Промени по отношение на извършването на ремонт на наети активи;

Промени свързани с мястото на изпълнение на отдаването под наем на превозни средства;

11.00- 11.15 Кафе пауза

11.15-13.00 Промени свързани с изчисляването на стойностите във валута, посочени във фактурата;

Промени свързани с концесионните договори – данъчно събитие, данъчна основа, документиране;

Доставка с непрекъснато изпълнение при условията на ВОД;

Промени свързани с подаването на регистрационния опис на наличните активи към дата на регистрация;

13.00-14.00 Обяд в р- та на хотела

14.00-15.30 Промени свързани с възможността за увеличаване на размера на вече ползван данъчен кредит (корекция в посока увеличение);

Промени свързани с документирането на доставките – нови реквизити на фактурите, електронни фактури, съхранение на фактури, възможност да се издава обобщена фактура за серия от доставки;

Промени на административни санкции;

Свободна дискусия и въпроси на участниците.

15.30-15.45 Кафе пауза

 15.45-17.30 Актуални моменти от данъчната и съдебна практика по повод на отказване на право на приспадане на данъчен кредит. Дискусия по Решения на ВАС и последни решения на Европейския съд.

Свободна дискусия и въпроси на участниците.                Лектор: Калина Златанова  

 

Дата на провеждане28 и 29.01.2013 г.  

Времетраене: 2 дена- 9,30 ч. начало- 17.30 ч. край

 

Място на провеждане: гр. София, София Принцес Хотел****, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта  

 

Такса за участие: 260лв. (без вкл. ДДС)

 

Отстъпки:

  • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
  • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, 4 кафе- паузи, 2 обяда в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие (ако имате рекламен агент- посочете неговия код) и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 21.01.2013 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''  

  

 Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

В София Принцес Хотел****,  цени за наши участници:

  • двойна стая - 70 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет и 9% ДДС.
  • единична стая- 90 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет и 9% ДДС.

 

За повече информация: 0889 416 048 и 0898 944 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.