Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар по управление на проекти: 

 

   РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ  НА ЕВРОПРОЕКТИ   

София хотел Будапеща 3***

   

Програма

  

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Основни принципи, механизми, процедури и допустими разходи за финансиране на проекти по оперативните програми. Преглед на различни финансирани проекти – общи и различни елементи от формулярите за кандидатстване. Цели и обосновка на проекти.  Какво и как четат оценителите в проектните предложения – споделено от един оценител.

11.00- 11.15 Кафе пауза

11.15-13.00 Съответствие на проекта – примери от проекти по различните оперативни програми. Проблеми и ограничения на кандидата, готовност за проекта. Целеви групи – дефинициия, примери. Причини за избор на целевите групи и дейностите; съответствие на проектните дейности с целевите групи. Анализ на заинтересованите страни. Основни грешки при обосновката на проекта.

Дейности по проект – видове, разписване на проектни дейности, примери (за проекти по различните ОП). Обосновка на дейностите. Типични грешки. Очаквани резултати – примери.  

13.00-14.00 Обяд в р-та на хотела

14.00-15.30 Управление на проект. Процедури за избор на изпълнител/и (ПМС 55, ЗОП) – практически насоки. 

Техническа отчетна документация. Изпълнение на изискванията за публичност и визуализация по отделни проектни дейности. Комуникация с Договарящия орган.

15.30-15.45 Кафе пауза

15.45-17.00 Бюджет и финансово отчитане на проект. Изисквания за възнаграждения на екип по проект; отчитане на работата на екипа. Финансова отчетна документация. 

Основни пера в проектния бюджет и тяхното отчитане. Верифициране на разходите по проект – основни причини и казуси за непризнаване на бюджетни разходи.

17.00-17.30 Дискусии и консултации

* В зависимост от проектите на участниците в семинара, програмата ще бъде максимално фокусирана към конкретна/и оперативни програми. 

Целева аудитория: Ръководители и мениджъри в държавни, общински и частни лечебни заведения; административен персонал и служители в отдели „Човешки ресурси”; финансисти, юристи и служители, включени в проектните екипи др. 

 

Лектор: Милена Драгова притежава 15 годишен опит в разработването и управлението на проекти. Обучила е над 1500 бенефициенти по предприсъединителните фондове и оперативните програми(ОП). Провежда специализирани обучения на Български лекарски съюз и неговите регионални колегии. Има разработени и финансирани проекти за общински и частни лечебни заведения. Оценител на проекти по всички ОП. Ключов експерт по проекти за обучения на централната и общинските администрации към МРРБ, Министерство на финансите, Министерски съвет, Агенция по заетостта.  

 

 Дата на провеждане: 29.06.2012 г. (петък)

Времетраене: 1 ден- 9,30 ч. начало- 17.30 ч. край и раздаване на сертификати

Място на провеждане: гр. София, х-л Будапеща, ул. Будапеща 92А, до Централна гара  

Такса за участие: 160 лв. (крайна цена)

Отстъпки:

  •  За представители на образователни институции и студенити-  100 лв. (крайна цена)
  • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

 

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, кафе, мин. вода, обяд, сертификат за обучението.

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие (ако имате рекламен агент- посочете неговия код) и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 26.09.2012 г., след потвърждение от наша страна!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''  

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

 

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.