Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар по управление на проекти: 

   

 РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ  НА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБЩИНИ

София Принцес Хотел 4****

разработване и управление на проекти за общини управление на проекти по оперативни програми за общини  

Програма

Първи ден- 18. юни. 2012 

  

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Скрининг за диагностика на груповата експертиза за управление на проекти по ОПРР; идентифициране на профила на обучителните потребности на конкретната група.

Разработване на проектно предложение – откъде да започнем; как да четем между редовете на Насоките за кандидатстване. Общи и конкретни цели на проекти – примери от финансирани проекти по различните оперативни програми; основни акценти при разработването на тези елементи; типични грешки. Какво и как четат оценителите в проектните предложения – споделено от един оценител.

11.00- 11.15 Кафе пауза

11.15-13.15 Съответствие на проекта – примери от проекти по различните оперативни програми. Проблеми и ограничения на кандидата, готовност за проекта. Целеви групи – дефинициия, примери. Причини за избор на целевите групи и дейностите; съответствие на проектните дейности с целевите групи. Анализ на заинтересованите страни. Основни грешки при обосновката на проекти.

Дейности по проект – видове, разписване на проектни дейности, примери (за проекти от различни ОП, по които общините са допустими кандидати). Обосновка на дейностите. Типични грешки. Очаквани резултати – примери.  

13.15-14.00 Обяд в р-та на хотела

14.00-15.30 Методи за изпълнение на проект – видове методи и тяхната проектна защита.  

Попълване план на проекта – примери. Наблюдение и вътрешна оценка – възможни решения. Индикатори на проект за резултат, за продукт, за въздействие. Устойчивост на проект – видове, разписване, практически примери. Мултиплициращ ефект и добавена стойност. Хоризонтални принципи – примери по отделните оперативни програми.

15.30-15.45 Кафе пауза

15.45-17.00 Разработване на бюджет – място и значимост на бюджета в оценката на проекта; изисквания за възнаграждения на екип по проект и методологии по различните оперативни програми, по които общините са допустими бенефициенти.

                                    Допустими разходи по проект – нормативна база по различни ОП. Основни пера в проектния бюджет, ключови правила при бюджетиране на проектните дейности. Основни грешки при попълване на бюджета. Изисквания към останалите приложения в проектната документация.

Обсъждане на проектни идеи на участниците и актуални възможности за финансиране по ОП.

17.00-17.30 Дискусии и консултации 

 

Лектор: Милена Драгова притежава 15 годишен опит в разработването и управлението на проекти. Обучила е над 1500 бенефициенти по предприсъединителните фондове и оперативните програми(ОП). Провежда специализирани обучения на Български лекарски съюз и неговите регионални колегии. Има разработени и финансирани проекти за общински и частни лечебни заведения. Оценител на проекти по всички ОП. Ключов експерт по проекти за обучения на централната и общинските администрации към МРРБ, Министерство на финансите, Министерски съвет, Агенция по заетостта.  

 

Втори ден- 19. юни. 2012 

 

09.30-11.00 Практико – теоретично представяне на процеса на изготвяне и провеждане на обществени поръчки, разработване на тръжна документация за избор на изпълнители по ЗОП. Последните изменения на ЗОП – разяснения и изисквания. Чл. 169 от ЗУТ и Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Отражение на измененията на ЗОП върху проектния цикъл.

11.00- 11.15 Кафе пауза

11.15-13.15 Етапи на провеждане на процедури по ЗОП, алгоритъм и практически насоки по сформиране на комисия и оценка на постъпилите оферти. Изготвяне на протоколи и решение. Обжалване – изготвяне на становище от възложителя. Често допускани грешки.

Практическо упражнение и симулация на целия цикъл за провеждане на процедура по ЗОП по предварително разработена документация.

13.15-14.00 Обяд в р-та на хотела

14.00-15.30 Практическо упражнение и симулация на целия цикъл за провеждане на процедура по ЗОП по предварително разработена документация.

Обжалване – изготвяне на становище от възложителя. Често допускани грешки.

15.30-15.45 Кафе пауза

15.45-17.00 Важни аспекти от Указанията за изпълнение на договори, финансирани от ОП „Регионално развитие” и ОП „Административен капацитет”. Преглед на документалната обоснованост и изисквания  за подаване на Искания за плащане и Междинни/ Окончателни финансови отчети.  Най-често срещани грешки при изпълнението на ДБФП. Нередности, свързани с допустимостта на отчетените дейности и разходи. Финансови корекции.

17.00-17.30 Дискусии и консултации 

 

Лектор: Нина Петкова – Магистър „Европейско право”, Университет Маастрихт, Холандия. Експерт в Комисия за защита на конкуренцията, Дирекция „Обществени поръчки и концесии”. Служител в адвокатско дружество ASLex – обжалвания на обществени поръчки, изготвяне на документация, комплектоване на документи на участници. Експерт по проекти за обучения на централната и общинските администрации към МРРБ, Министерство на финансите, Министерски съвет, Агенция по заетостта и др.

 

 

 Дата на провеждане: 18- 19.06.2012 г. (пон. и вторник)

Времетраене: 2 дена- 9,30 ч. начало- 17.30 ч. край и раздаване на сертификати

Място на провеждане: гр. София, София Принцес Хотел****, зала Европа, до Централна гара  

Такса за участие: 258 лв. (крайна цена)

 

 

Отстъпки:

 

  • При записване на втори участник от организация-  5% отстъпка.
  • За всеки следващ - 10% отстъпка.
  • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

 

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, кафе, мин. вода, обяд, сертификат за обучението.

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД !!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''.

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

В София Принцес Хотел****, цена за двойна стая - 70 лв. със закуска, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет и 9% ДДС, единична стая- 90 лв. със закуска, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет и 9% ДДС.

 

За повече информация: 0889 416 048,  0898 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.