Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар по управление на проекти: 

 

   УПРАВЛЕНИЕ  НА ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

  

Програма

  

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Скрининг на проектната експертиза на групата с цел максимално фокусиране на темите и акцентите в програмата.

Техническо изпълнение на Договори за безвъзмездна помощ по ОПРР, ОПК и ОП РЧР*. Изисквания за съхраняване на документацията. Искания за промени в Договора – в какви случаи, в какви срокове, с анекс, с одобрение. Недопустими промени. Подготовка на технически доклади – срокове и съдържание. Видове плащания – изисквания и окомплектоване на документите. Видове финансови отчети. Методологии за определяне възнагражденията на служители по проекти, финансирани от различните оперативни програми.


11.00- 11.15 Кафе пауза

11.15-13.15 Процедури за избор на изпълнители (за строителство, ремонт, доставки, услуги и др.) по ЗОП и ПМС 55.

Етапи на провеждане на процедури по ЗОП/ ПМС55, алгоритъм и практически насоки по сформиране на комисия и оценка на постъпилите оферти. Изготвяне на протоколи и решение. Съгласувания. Обжалване – изготвяне на становище от възложителя.

13.15-14.00 Обяд в р-та на хотела

14.00-15.30 Финансово изпълнение на проекти – регламентиране, планиране и отчитане на възнаграждения за организация и управление на проектите. Разходи за СМР, закупуване на оборудване, обучения и др. Типични грешки при изпълнението на проекти по различните оперативни програми. Нередности. Методологии за определяне на финансови корекции.

15.30-15.45 Кафе пауза

15.45-17.00 Мониторинг на проекти. Разходооправдателни документи по различните видове проектни дейности.

Обсъждане на конкретни казуси на участниците във връзка с изпълнявани от тях проекти.

17.00-17.30 Дискусии и консултации

* В зависимост от проектите на участниците в семинара, програмата ще бъде максимално фокусирана към конкретна/и оперативни програми.

Целева аудитория: Ръководители и мениджъри в държавни, общински и частни лечебни заведения; административен персонал и служители в отдели „Човешки ресурси”; финансисти, юристи и служители, включени в проектните екипи др. 

 

Лектор: Милена Драгова притежава 15 годишен опит в разработването и управлението на проекти. Обучила е над 1500 бенефициенти по предприсъединителните фондове и оперативните програми(ОП). Провежда специализирани обучения на Български лекарски съюз и неговите регионални колегии. Има разработени и финансирани проекти за общински и частни лечебни заведения. Оценител на проекти по всички ОП. Ключов експерт по проекти за обучения на централната и общинските администрации към МРРБ, Министерство на финансите, Министерски съвет, Агенция по заетостта.  

 

 Дата на провеждане: 30.05.2012 г. (сряда)

Времетраене: 1 ден- 9,30 ч. начало- 17.30 ч. край и раздаване на сертификати

Място на провеждане: гр. София, София Принцес Хотел****, зала Мерсан, до Централна гара  

Такса за участие: 160 лв. (крайна цена)

Отстъпки:

 

  • При записване на втори участник от организация-  5% отстъпка.
  • За всеки следващ - 10% отстъпка.
  • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

 

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, кафе, мин. вода, обяд, сертификат за обучението.

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД !!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''.

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

В хотел Будапеща цена за двойна стая - 100 лв. със закуска, паркинг, интернет и  9% ДДС, единична стая- 90 лв. със закуска, паркинг, интернет и 9% ДДС.

В хотел Дедеман Принцес София цена за двойна стая - 70 лв. със закуска, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет и 9% ДДС, единична стая- 90 лв. със закуска, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет и 9% ДДС.

 

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.