Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

 

СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

на 26, 27, 28 април 2012 г.

хотел- РИУ Правец Ризорт Голф и Спа****

Семинар за възложители на обществени поръчки 2012   

  ДОБРИ И ЛОШИ ПРАКТИКИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

  ПОДГОТОВКА НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ЗОП

  ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ ПРОМЕНИ

  ОБЖАЛВАНЕ НА АКТОВЕТЕ ПРЕД ВАС, ОСНОВАНИЯ, ПРОЦЕДУРИ

  РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. НОВИ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

 

Лектори: Мариана Кацарова – директор на Дирекция „Правно-нормативно осигуряване” в Сметната палата, Мария Костова - съдия във ВАС и Петя Николова - държавен експерт в Дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки” на АОП

 

Програма

 

26.04.2012 г.

12.30 - 14.00 ч. Обяд и настаняване на участниците

14.00 – 15.30 ч. Вътрешни правила за обществени поръчки – съдържание и добри практики. Разграничаване на възложителите на централни и териториални органи на власт и особености на възложителите на местно ниво. Упълномощаването в областта на обществените поръчки – възможност за по-голяма оперативност при възлагането. Приложно поле на изключението по чл. 12 от ЗОП (in house възлагане).

 15.30- 16.00 ч. Кафе пауза

 16.00 – 17.30 ч. Особености на различните режими за възлагане на обществени поръчки – възлагане с публична покана и провеждане на процедури по ЗОП по опростени правила. Разделяне на обществените поръчки – критерии и последици.

 Подготовка на процедурите по ЗОП:

 • документация за участие – съдържание и окомплектоване;
 • възможни критерии за подбор на участниците – добри и лоши практики;
 • използване на възможността за обособяване на позиции в предмета на обществената поръчка;
 • технически спецификатции;
 • правилен избор на критерий за оценка на офертите, както и на показатели и методика за оценка (при критерий „икономически най-изгодна оферта”);
 • размер и условия на гаранциите – възстановяване на гаранциите;
 • образци на документи към документацията за участие – задължителни и възможни;
 • проект на договор за обществена поръчка.

Лектор: Мариана Кацарова

17.30- 21.00 ч. Свободно време и безплатно ползване на СПА центъра: финландска сауна, Руска баня, Парна баня, Солна парна баня, Билкова сауна, Ледена стая, Лакониум, Релакс зала, басейн, фитнес

19.00 ч. Вечеря

27.04.2012 г.

7.30 – 9.30 ч. Закуска

9.30 – 11.00 ч. Обявяване на процедурите. Предварителен контрол по чл. 20а от ЗОП –  констатации от упражняването му. Използване на възможността за отстраняване на грешки, пропуски и нарушения чрез решение за промяна по ЗОП.

Работа на комисията за провеждане на процедурата – състав, етапи в работата и, правомощия, изискване на писмени обосновки, документиране работата на комисията. Контрол на възложителя върху работата на комисията – възможност за отстраняване на пропуски и нарушения. 

11.00 – 11.30 ч. Почивка

11.30 – 13.00 ч. Приключване на процедурите за възлагане на обществени поръчки:

 • прекратяване на процедурите – грешки при прилагане на основанията за прекратяване;
 • сключване на договор за обществена поръчка – възможни основания за изменение на договора.

Процедури на договаряне без обявление – основания и ред за провеждане. Предварителен контрол по чл. 20б от ЗОП – констатации от упражняването му.

Административнонаказателна отговорност за нарушения на ЗОП – отговорни лица, състави на нарушения, санкции.

Лектор: Мариана Кацарова

  13.00- 14.00 ч. Обяд в р-та на хотела

14.00- 15.30 ч. Коментар на последните промени на ЗОП, обнародвани в ДВ, бр. 93 от 25.11.2011 г., в сила от 26.02.2012 г. Обжалване на актовете на възложителя, основания, процедури.

15.30 – 16.00 ч. Кафе пауза

16.00- 17.30 ч. Съдебната практика на ВАС по прилагане на ЗОП. Решения на съда. По- важни въпроси и казуси, по които има установена трайна съдебна практика.

Лектор: Мария Костова

17.30- 21.00 ч. Свободно време и безплатно ползване на СПА центъра: финландска сауна, Руска баня, Парна баня, Солна парна баня, Билкова сауна, Ледена стая, Лакониум, Релакс зала, басейн, фитнес

19.00 ч. Вечеря

 

28.04.2012 г.

7.30 – 9.30 ч. Закуска

9.30 - 11.30 ч. Регистър на обществените поръчки.

 Информация, подлежаща на вписване. Нови образци на документи.

“Зелени” обществени поръчки. Национален план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за периода 2012 – 2014 г. – продуктови групи, цели и дейности, мониторинг и оценка. Добри практики.

Лектор: Петя Николова

 

Анонс: Семинарът е предназначен за възложители на обществени поръчки. Ще бъдат разгледани основните моменти от подготовката и провеждането на процедури по ЗОП, както и предварителния контрол и санкциите при констатирани нарушения. Паралелно ще бъдат представени добри и лоши практики при възлагане на обществени поръчки. Темите биха представлявали интерес както за експерти, занимаващи се с подготовка на процедури по ЗОП, така и за самите възложители и упълномощените от тях лица, които носят отговорност при констатирани нарушения.

 Изцяло с практическа насоченост, като акцент ще бъде поставен върху прилагането на новите моменти при възлагането на обществени поръчки и при участието в процедури по ЗОП. Темите са подбрани по начин, който да ангажира вниманието както на възложителите на обществени поръчки, така и на потенциалните участници и изпълнители.

 

 Дата на провеждане26, 27 и 28.04.2012 г.

Място на провеждане: гр. Правец, кв. „Езерото” № 8, виж карта

 

Такса за участие: 440 лв. (крайна цена)

Отстъпки:

 • При записване на втори участник от организация-  5% отстъпка.
 • За всеки следващ - 10% отстъпка.
 • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

  

В таксата са включени: лекции, учебни материали, две нощувки в двойна стая, две закуски, два обяда, две вечери, две кафе- паузи, паркинг, безплатно ползване на СПА център: Финландска сауна, Руска баня, Парна баня, Солна парна баня, Билкова сауна, Ледена стая, Лакониум, Релакс зала, басейн, фитнес, интернет и паркинг, сертификат за обучението.

По желание:

 • Доплащане за единична стая- 38 лв.
 • Доплащане за външен човек (придружител), който няма да присъства на лекциите- 256 лв. (включва две нощувки със закуски, обеди и вечери).
 • Транспорт от Централна автогара София на 26.04.2012 г. (четвъртък) в 11.00 ч. с автобус на Юнион- Ивкони до хотел РИУ Правец  и обратно на 28.04.2012 г. (събота) в 12.15 ч. от Правец до автогара София
 • Голф урок- 20 минути с професионален голф инструктор + 40 минути упражнения с кошница с топки - 17 лв. от 18- 19 ч. на 27.04.2012 г.

  

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 12.04.2012 г., след потвърждение от наша страна!!! В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''.

 

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.