Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Промени в МСФО и годишен финансов отчет за 2011 г.


 

Програма

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Особености на годишното счетоводно приключване за 2011 г.

 • Преглед на прилаганата счетоводна политика.
 • Извършване на инвентаризация на активите и пасивите и отчитане на резултатите от инвентаризацията.

Годишна оценка на активите и пасивите на предприятието, счетоводни и данъчни аспекти.

11.00- 11.15 Кафе пауза

11.15-13.15 Установяване и отчитане на грешки от минали години.

 • Събития след датата на годишния финансов отчет.
 • Изготвяне на годишния финансов отчет по МСФО.

13.15-14.00 Обяд в р-та на хотела

14.00-15.30 Промени в МСФО, засягащи финансовите отчети за 2011 г.

 • МСС 24 Оповестяване на свързани лица

 • МСФО 1  Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане

 • МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване

15.30-15.45 Кафе пауза

15.45-17.00 Трети годишни „Подобрения на МСФО” от май 2010 г. (с които се внасят промени в осем стандарта и едно разяснение)

 • КРМСФО 19 Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал

 • Практически стандарт по МСФО, Коментар на ръководството – общи положения за представяне

17.00-17.30 Дискусии и консултации

 

Лектор: д-р Бойка Брезоева - Д-р по икономика, преподавател към катедра “Счетоводство и  анализ” в УНСС, дипломиран експерт-счетоводител и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)  е от 1999 г., регистриран одитор. През 2001 г. е сертифицирана за лектор по Международни счетоводни стандарти от проект “Капиталови пазари” към Американската асоциация за международно развитие. Била  е лектор на много курсове за обучение на счетоводители и одитори по Международните стандарти за финансово отчитане. Член е на редакционната колегията на сп. “Счетоводна политика”. Участвала е в Редакционната комисия по превода на  изданието на СИЕЛА „Международни стандарти за финансово отчитане (МСФОТМ).

 

 Дата на провеждане: 13.02.2012 г. (понеделник)

Времетраене: 1 ден- 9,30 ч. начало- 17.30 ч. край и раздаване на сертификати

Място на провеждане: гр. София, хотел Будапеща, ул. Будапеща 92 А, зала Панония

Такса за участие: 140 лв. (крайна цена)

Отстъпки:

 • При записване на втори участник от организация-  5% отстъпка.
 • За всеки следващ - 10% отстъпка.
 • За участници в предишни семинари- още 5% ОТСТЪПКА.

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, кафе, мин. вода, обяд, сертификат за обучението.

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД !!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''.

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.