Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

ПРОМЕНИ В ЗДДС И ЗДДФЛ В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2012 г.


 

 

Програма

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Промени в ЗДДС, в сила от 1 януари 2012 г.:

 • Промени в данъчната основа при сделки между свързани лица.
 • Премахване на регулацията при продажба на загуба на УПИ-та и нови сгради.
 • Промени в данъчното третиране на сделките с право на строеж.
 • Промени в специалната схема за облагане на маржа на обща туристическа услуга, предлагана от туроператори.

Лектор: Калина Златанова

11.00- 11.15 Кафе пауза

11.15-13.15 Промени в данъчното третиране на доставките във връзка с влизане в сила на Регламент 282:

 • критерии, които определят получателя на услуги като данъчнозадължено лице;
 • място на установяване на стопанска дейност;
 • постоянен обект за целите на мястото на изпълнение при доставка на услуги. Коментар на указание на НАП.

Лектор: Калина Златанова

13.15-14.00 Обяд в р-та на хотела

14.00-15.30 Данъчна практика свързана с непризнаване на данъчен кредит за товарни автомобили със сертификат N1.

Свободна дискусия и въпроси на участниците.

Лектор: Калина Златанова

15.30-15.45 Кафе пауза

15.45-17.45 Промените в ЗДДФЛ, в сила от 1 януари 2012 г., в т.ч. свързани с:

 • доходите от трудови правоотношения;
 • задълженията на работодателите за удостоверяване на облагаемия доход и удържания данък и промените в образеца на служебна бележка, издаван от работодателите;
 • облагането с окончателен данък;
 • задълженията на физическите лица при годишното облагане и декларирането на придобитите от тях доходи.

Актуални въпроси по прилагането на ЗДДФЛ.

17.45-18.00 Дискусии и консултации

Лектор: Лорета Цветкова

 

Дата на провеждане: 21.02.2012 г. (вторник)

Времетраене: 1 ден- 9,30 ч. начало- 18.00 ч. край и раздаване на сертификати

Място на провеждане: гр. София, хотел Будапеща, ул. Будапеща 92а, зала Панония

Такса за участие: 130 лв. (крайна цена)

 

Отстъпки:

 • За втори участник от организация-  5% отстъпка.
 • За всеки следващ- 10% отстъпка.
 • За участници в предишни семинари- още 5% ОТСТЪПКА.

 

В таксата са включени: зала, лекции, техническо оборудване, учебни материали, кафе, мин. вода, обяд, сертификат за обучението.

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

 

 

Лектори: Калина Златанова Данъчен консултант по ЗДДС. Автор на публикации в специализирания печат и лектор по теми относно данъчното облагане в областта на косвеното облагане - данък върху добавената стойност и акциз. Завършила е УНСС - гр. София, специалности "Стопанско управление и администрация" и "Счетоводство и контрол". Работила в Министерство на финансите, дирекция "Данъчна политика" от нейното създаване през 2000 г. Участвала е при разработването на данъчните нормативни актове.

 Лорета Цветкова Главен експерт по приходите по Закона за данъците върху доходите на физически лица в Централно управление на НАП

 

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД !!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''.

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


 

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


 

Важна информация: Обнародвани са ЗИД ЗДДС, ЗИД ЗАДС, ЗИД ЗДДФЛ, ЗИД ДОПК, ЗБНЗОК за 2012 г., ЗДБРБ за 2012 г.

[16.12.2011]

В ДВ, бр. 99 от 16.12. 2011 г. са обнародвани

*         <http://www.tita.bg/downloads/Edition_12_2011/ZDDS2012.doc> Закон
за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност;
*         <http://www.tita.bg/downloads/Edition_12_2011/zads.doc> Закон за
изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове;
*         <http://www.tita.bg/downloads/Edition_12_2011/ZDDFL2012.doc> Закон
за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на
физическите лица, в преходните и заключителните разпоредби на който, са
направени промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (§ 20 от
ПЗР);
*         <http://www.tita.bg/downloads/Edition_12_2011/DOPK2012.doc> Закон
за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,


които влизат в сила от 01. 01. 2012 г.

Обвародвани са и:

*         <http://www.tita.bg/page/316> Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2012 г., в преходните и заключителните
разпоредби на който са направени промени в Закона за здравното осигуряване
(§ 10 от ПЗР);
*         <http://www.tita.bg/page/318> Закона за държавния бюджет на
Република България за 2012 г.., в преходните и заключителните разпоредби на
който, са направени промени в Закона за счетоводството (§ 89 от ПЗР);