Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

БЮДЖЕТИРАНЕ

 

Програма                                                             

Как да използвам бюджет? Бюджет: Какво?, Защо?, Как?

Организиране на бюджет - Предварителна подготовка. Участници. Етапи. Таблици
в Excel за попълване.

Бюджет на производство, на проект, на HR, на отдел.

Бюджет на фирма, холдинг. Методология.

Как да използвам бюджета? Управление на бюджет.

Какво разбираме под „Бюджетиране”:

Планиране на дейността на фирмата в пари за определен период от време. План,
базиран както на данните от миналото така и на новите стратегии за бизнес.

Презентационен пакет, с който да можете да застанете пред собственик,
инвеститор, екипа и да дадете ясна идея за курса, който поемате.Ползите за вас:

Познавате процеса, етапите и последователността на организиране на бюджет.

Знание как самостоятелно да си направите бюджет.

Готови, логически подредени таблици в Exсel, които можете да ползвате и да
си улесните работата.Ползите за вашата организация: 

Екип, в който служителите са наясно с ангажиментите си към бюджета, етапът
на който трябва да се включат и ползата от тяхната работа и бюджета като
цяло. Мотивиран и сътрудничещ си екип, ориентиран към обща цел и резултати.Програмата е подходяща за:

Всички, които участват в изготвянето на бюджет (търговци, логистика,
маркетинг, финансисти...).Какви са нашите обучения?

Обученията са с практическа насоченост и целенасочено се търсят аналогии с
реални ситуации. Насочваме участниците към намиране приложение на темите в
ежедневната работа. Използваме игри, работа в малки групи, дискусии,
споделяне. Този формат прави обученията интересни, динамични и разтоварващи.
Резултатът е по-трайно развитие на знания, умения и компетенции.Лектор: Любов Георгиева- мрагистъска степен по Счетоводство и контрол (Университет за
Национално и Световно Стопанство, София).
Започва кариерата си като главен счетоводител през 1994 година и
последователно преминава през позициите Финансов и Административен мениджър,
Контролер, Групов Финансов Контролер и Управител. Работила е в няколко
международни компании с различна култура и тип индустрия, като нееднократно
е поемала лидерска роля в управлението на динамични промени и растеж.
В работата си използва сертифицираните си знания по NLP (NLP Practitioner),
Thomas international, International Accounting Standards, ПК Педагогика
(СУ), Резервопедия.

Дата на провеждане: 16.01.2011 г. (понеделник)

Времетраене: 1 ден- 9,30 ч. начало- 18.00 ч. край и раздаване на сертификати

Място на провеждане: гр. София, хотел Будапеща, зала Панония

Такса за участие: 190 лв. (крайна цена)

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, кафе, мин. вода, сертификат за обучението.

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД !!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''.

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

ВАЖНО: Основната концепция на всяко бюджетно счетоводство се състои в докуменотооборота.

Той представлява съвкупност от правила, предварително изяснени за необходимата документация, която отразява събитията в едно бюджетно учреждение.
Как трябва да се организира документацията на всяко бюджетно счетоводство?
Първо е нужно да се определят тези счетоводни документи, които отразяват процесите за движението на финансовите средства в бюджетното предприятие. В същото това време трябва в хронологичен ред да се отразяват финансовите операции. Времето за обработка на документацията е добре да бъде реално разпределено. Така документите ще стигнат в законовите срокове до крайния потребител.
Първичните документи трябва да се представят в счетоводството в същия ден, в който са съставени, освен в случаите, когато срокът е определен с график. Следващата стъпка е проверка и осчетоводяване на документите и класиране според законовата уредба.
Упълномощените служители в сферата на бюджетното счетоводство оформят и съхраняват първичните документи и контролират стопанските операции.
При бюджетното счетоводство е нужно да се разработи правилник за документооборота. В него се регламентират използваните документи и регистри, както и указания за тяхното съставяне, оформяне и класифициране. Освен това в него се правят списъци на служителите, отговорни за оформянето на реквизитите на документите и отговорните за това служители и списък за документацията, която издават при прекратяване на различните видове отношения в сферата на бюджетното счетоводство – трудови, служебни или облигационни.бюджетиране