Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2011 г.

 

 

Програма

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Промени в ЗКПО, в сила от 1 януари 2011 г.

- коригиране за данъчни цели на грешки, свързани с дълготрайни активи и грешки, различни от счетоводни грешки

- намаляване на данъка при източника върху доходи на чуждестранни юридически лица от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения

11.00- 11.15 Кафе пауза

11.15-13.15 Въвеждане на данък при източника върху доходи на чуждестранни лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони)

- промяна в удържането на данък при източника върху доходи на чуждестранни юридически лица от наеми на недвижимо имущество

- други

13.15-14.00 Обяд

14.00-15.30 Въпроси по годишното данъчно приключване на 2011 г.

- данъчни постоянни разлики (непризнат разход за ДДС; разходи за дарения; скрито разпределение на печалба; липси/брак на активи и др.)

- данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

- други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)

15.30-15.45 Кафе пауза

15.45-17.00 Данъчни амортизации, завеждане, амортизиране и отписване на активи от данъчния амортизационен план, преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи свързани с амортизируеми активи (ремонт или подобрение)

- допускане на счетоводни грешки

- апорт и преобразуване на дружества

- лихви по заеми

- пренасяне на данъчни загуби от страната и от чужбина

- разпределяне на дивиденти

- данъци върху разходите (социални разходи; представителни разходи; разходи, свързани с експлоатация на превозни средства.

  • Други въпроси

17.00-18.00 Дискусии и консултации

Лектор: Димитър Войнов главен експерт в отдел „Счетоводна практика”, дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите. Завършил е Университета за национално и световно стопанство – гр. София, специалности „Счетоводство и контрол” и „Финанси”. Автор на публикации в специализирания печат и лектор по теми относно корпоративното данъчно облагане и счетоводното законодателство.

Дата на провеждане: 20.02.2012 г.-  (семинара ще се проведе само при запълване на групата от 20 участника)

Времетраене: 1 ден- 9,30 ч. начало- 16.30 ч. край и раздаване на сертификати

Място на провеждане: гр. София, хотел Будапеща, зала Панония

Такса за участие: 120 лв. (крайна цена)

Отстъпки:

  • При записване на втори участник от организация-  5% отстъпка.

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, кафе, мин. вода, обяд, сертификат за обучението.

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД !!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''.

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.