Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

ТЕЛЕФОННИ ПРОДАЖБИ. ТЕХНИКИ ЗА ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНА

Програма

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Какво трябва да знаем преди да наберем телефонния номер

1. Продажби по телефона

- специфика и структура на продажбите по телефона

- предимства и недостатъци на комуникацията по телефона

- основни правила на комуникацията по телефона, които не бива да нарушаваме

- типични грешки при разговора по телефона, които влияят отрицателно върху имиджа на организацията

2. Психологически аспекти на продажбата по телефона

- нашите клиенти и тяхното поведение по телефона

- “лични бариери” при встъпването в контакт

- психологически начини за настройване за успешни телефонни разговори.

- как можем да окажем влияние върху събеседника. Как да управляваме гласа си.

11.00- 11.15Кафе пауза

11.15-13.15 Подготовка за продажбата

- основни етапи на подготовката за телефонен разговор

- как да съберем информация за клиента, за конкуренцията, за пазара

- организация на работното пространство

- анализ на ситуацията /Продукт-Клиент-Конкурент/

3. Ефективни инструменти за телемаркетинг

- техника за настройване според клиента, чрез използване на ключови думи

- диагностика на намеренията на клиента или деловия партньор по гласа

- как ефективно да задаваме въпроси.

- интонация, емоционалност, строеж на фразата. Използването им в телефонните разговори

- умения за слушане. Основни правила за ефективно възприемане на информацията

- използване на “обратната връзка” за избор на ефективна стратегия за комуникация

- как да контролираме разговора

4. Разбиране на възможностите и потребностите на клиента

- какво трябва да чуе клиента за да ви избере

- как да разкажем за предимствата на нашия продукт/услуга

- потребности и мотиви за покупка. Как да разберем мотивите и да мотивираме клиента да вземе решение за покупка

- как отговаряме на рационалните и на емоционалните потребности на клиента

13.15-14.00 Обедна почивка

14.00-15.30 Видове преговори по телефона

- Изходящи разговори

- как правилно да започнем разговора по телефона – значението на първите думи. Думите –“убийци”, които не бива да употребяваме

- основни етапи на разговора, стратегия за воденето му

- как да заинтересуваме клиента и да го привлечем към сътрудничество. Ефективни методи за убеждаване

- Презентация

-“потенциалният клиент” и начини за идентификацията му

- преодоляване на бариерите

- телефонният имидж на фирмата

- Входящи разговори

- етапи на разговора

- как да не пропуснем момента на продажбата

- оценка на резултатите

5. Как да преодолеем възраженията

- типични начини за изразяване на реакция

- видове възражения и техния смисъл

- техники за ефективно справяне със съмненията и възраженията на клиентите

- как да съобщим неприятните новини на клиента

- как да аргументираме цената. Цена и ценност.

- как да помогнем на клиента да вземе решение

15.30-15.45 Кафе пауза

15.45-17.00 Как да завършим продажбата и какво да правим след нея

- как да се справим с неуспеха

- корекция на основните грешки при телефонните преговори

- как да създадем дългосрочни отношения с клиента

6. Телефонен етикет

- качествено обслужване

- как да управляваме времето на разговора

- какво да кажем като не се сещаме за какво да говорим

- как да завършим тактично разговора

- как любезно да отклоним нежелания телефонен разговор

Програмата се състои от теоретични и практически модули, дискусии, ролеви игри и упражнения .

Лектор: М. Донева- тренер и бизнес консултант по маркетинг и продажби. Обучени над 10000 човека в различни тренингови програми по теми: Основи на маркетинга, Комуникация с клиенти, Управление на търговски екипи, Ефективни продажби, Маркетингови комуникации, Анализ на веригата на потребителската стойност, Клиентът и решението за покупка, Комуникация в организацията, Анализ на веригата на потребителската стойност, Телемаркетинг. Занимава се с подбор и оценка на търговци, одит и преструктуриране на търговски отдели, системи за възнаграждение и мотивация на търговски персонал.

Дата на провеждане: 12- 13.12.2010 г.

Времетраене: 2 дена- 9,30 ч. начало- 17.00 ч. край и раздаване на сертификати

Място на провеждане: гр. София, хотел Будапеща, зала Понония

Такса за участие: 210 лв. (крайна цена)

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, кафе, мин. вода, обяд, сертификат за обучението.

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД !!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''.

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.