Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И КОМУНИКАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Програма

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Роли и функции на мениджъра – управленски компетенции

 • · Определяне на управленските роли и функции
 • · Разбиране на изискванията, ограниченията и алтернативите в работата на мениджъра
 • · Оценяване на мениджърската компетентност.

11.00- 11.15Кафе пауза

11.15-13.15 Умението да общуваме на работното място

 • · Разбиране на процеса на комуникация
 • · Трениране на комуникативни умения
 • · Повишаване на ефективността на комуникацията на работното място.

13.15-14.00 Обяд

14.00-15.30 Мотивация

 • · Оценка и самооценка на мотивацията.
 • · Осъзнаване и разбиране на сложната природа на човешкото поведение.
 • · Дискутиране на факторите, влияещи върху мотивацията на служителите в организацията.

Управление на работата в екип

 • · Запознаване с видовете групи и групови роли
 • · Разбиране на факторите, влияещи върху груповата ефективност
 • ·Трениране на умения за работа в група.

15.30-15.45 Кафе пауза

15.45-17.00 Управление на различията и конфликтите

 • · Постигане на по-добро разбиране за индивидуалните различия.
 • · Оценяване на собствения стил за решаване на конфликти.
 • · Трениране на умения за преговаряне и решаване на конфликти.

Лидерство и оказване на влияние

 • · Проучване на собствения лидерски стил
 • · Дискутиране на ефективния лидерски стил
 • · Трениране на умения за оказване на влияние.

Умения за ефективна комуникация в органицазията

 • Ролята на комуникацията в работната среда.
 • Основни принципи на комуникационния процес в организацията.
 • Коммуникационна среда.

Програмата се състои от теоретични и практически модули, дискусии, ролеви игри и упражнения .

Лектор: М. Донева- тренер и бизнес консултант по маркетинг и продажби. Обучени над 10000 човека в различни тренингови програми по теми: Основи на маркетинга, Комуникация с клиенти, Управление на търговски екипи, Ефективни продажби, Маркетингови комуникации, Анализ на веригата на потребителската стойност, Клиентът и решението за покупка, Комуникация в организацията, Анализ на веригата на потребителската стойност, Телемаркетинг. Занимава се с подбор и оценка на търговци, одит и преструктуриране на търговски отдели, системи за възнаграждение и мотивация на търговски персонал.

Дата на провеждане: 18- 19.12.2010 г.

Времетраене: 2 дена- 9,30 ч. начало- 18.00 ч. край и раздаване на сертификати

Място на провеждане: гр. София, хотел Будапеща, зала Понония

Такса за участие: 210 лв. (крайна цена)

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, кафе, мин. вода, обяд, сертификат за обучението.

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД !!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''.

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.