Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

НОВИ ПРАГОВЕ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОЦУДУРИТЕ ПО ЗОП

 

НОВИ ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПО ЗОП

 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕДА ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ

 

ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО

НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Програма

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Коментар на практическите проблеми и измененията в общите правила за възлагане на обществените поръчки.

- Промени в праговете за провеждане на процедури по ЗОП.

- Промени в правилата за осъществяване на предварителен контрол по чл.20а от ЗОП.

- Възможност за еднократна промяна на обявлението и документацията за участие.

- Текущ контрол, осъществяван от възложителя, върху работата на комисията

11.00- 11.15 Кафе пауза

11.15-13.15 Практически проблеми и промени в общите правила за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

- нови правила за участие на обединенията в процедурите по ЗОП;

- нови правила за участие на подизпълнителите в процедурите по ЗОП;

- изменение на правилата за разглеждане и оценка на офертите.

13.15-14.00 Обяд

14.00-15.30 Практически проблеми при изготвянето, сключването и изпълнението на договорите за възлагане на обществените поръчки.

Нови правила за изменение на сключения договор за възлагане на обществената поръчка.

Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана.

15.30-15.45 Кафе пауза

15.45-17.00 Изменение на правилата за оспорване актовете на възложителите. Ред за отстраняване на нарушения, установени от Европейската комисия.

17.00-18.00 Дискусии и консултации

Предвид предстоящите промени в правната уредба на обществените поръчки, в хода на семинара ще бъдат представени както настоящата практика, така и подготвените изменения.

Лектор: Милана Кривачка е утвърден специалист в областта на обществените поръчки, концесиите, държавната и общинска собственост, градоустройството (ЗУТ), както и гражданското и търговското право.Работи 10 години като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет в посочените области на правото. В това си качество участва активно в работните групи за изработването на проектите на ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения, както и на проектите на ГПК (изм.1997г.), Закона за концесиите, Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията, както и на свързаните с тях подзаконови нормативни актове и др.

Дата на провеждане: 28.10.2011 г.

Времетраене: 1 ден- 9,30 ч. начало- 18.00 ч. край и раздаване на сертификати

Място на провеждане: гр. София, хотел Будапеща, зала Понония

Такса за участие: 140 лв. (крайна цена)

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, кафе, мин. вода, обяд, сертификат за обучението.

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД !!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''.

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.